Σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης MiniMed™ 740G

Guardian™ 3 Link

Ο πομπός Guardian™ 3 αποτελεί τμήμα του συστήματος CGM (Continuous Glucose Monitoring) της Medtronic. Συνδέεται με τον αισθητήρα γλυκόζης Guardian Sensor 3 και μεταδίδει ασύρματατα δεδομένα γλυκόζης στην αντλία ινσουλίνης MiniMed™ 740G. Ο αισθητήρας Guardian™ Sensor3 μετρά τις τιμές γλυκόζης 288 φορές την ημέρα, κάθε 5 λεπτά, και στέλνει αυτόματα αυτές τις πληροφορίες στην αντλία σας ή στην εφαρμογή στο smartphone σας, ώστε να βλέπετε πού βρίσκονται τα επίπεδα της γλυκόζης σας καθώς και την τάση τους.


Τα πλεονεκτήματα της Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης-CGM έναντι των συμβατικών μετρήσεων στο δάκτυλο και της εξέτασης HbA1c είναι επαρκώς τεκμηριωμένα. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι:

  • Το CGM ανιχνεύει 4 φορές περισσότερες αποκλίσεις των τιμών της γλυκόζης από το φυσιολογικό συγκριτικά με τη συμβατική μέθοδο αυτοελέγχου με μετρήσεις στο δάκτυλο (SMBG)
  • Το CGM μπορεί να μειώσει σημαντικά την HbA1c και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα της HbA1c έως και 1% συγκρινόμενη με την αποκλειστική μέθοδο αυτοελέγχου με μετρήσεις στο δάκτυλο .
  • Tο CGM έχει αποδειχθεί σε πολλές δημοσιευμένες μελέτες ότι είναι μια ακριβής μέθοδος που σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε τη θεραπεία με βάση αξιόπιστα δεδομένα.

Ο πομπός Guardian™ 3 είναι συμβατός με τις αντλίες MiniMed™ 740G & MiniMed™ 780G.

Αισθητήρας Guardian™ Sensor 3

Θα χρειαστεί να εφαρμόζετε έναν μικρό αισθητήρα γλυκόζης κάτω από το δέρμα σας και να τον αλλάζετε κάθε 7 ημέρες. O αισθητήρας εισάγεται εύκολα χρησιμοποιώντας μια αυτόματη συσκευή(serter) που παρέχεται με το σύστημα, και συνδέεται με τον πομπό Guardian™ 3 που στέλνει ασύρματα τα δεδομένα του αισθητήρα γλυκόζης στην αντλία ινσουλίνης σας μέσω μιας προηγμένης ασύρματης τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων. Η αντλία ινσουλίνης σας θα εμφανίζει συνεχώς τα δεδομένα γλυκόζης στην οθόνη και επιπλέον θα σχηματίζεται ένα γράφημα δεδομένων, ώστε να μπορείτε να δείτε ακριβώς την τάση σας αλλά και από τι επηρεάζεται.

Ο αισθητήρας γλυκόζης Guardian Sensor3 είναι συμβατός αποκλειστικά με τον πομπό Guardian™ 3.